IKEA Zličín

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Spolek neslyšících Plzeň, p.s.

Typ organizace
Zdravotně či mentálně postižení
4.
místo

77 hlasů
35 000 Kč hodnota vybavení

Co děláme

Poskytujeme sociální služby osobám se sluchovým postižením a to odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené a zejména tlumočnickou službu. Posláním organizace je naplňovat práva osob se sluchovým postižením a podporovat informační a komunikační bezbariérovost.

S čím potřebujeme pomoct

Vybavení jedné místnosti v zadním traktu objektu pro využívání při práci s klienty nábytkem a příslušenstvím. Program nám pomůže ve zkvalitnění služeb a v možnosti plnohodnotného využití nových prostorů.

Proč nás nominovali

Tato oragnizace pomáhá neslyšícím a nedoslýchavým osobám, poskytuje jim pomoc při každodenních potřebách, jak vyřizování potřeb u lékařů, vyřizování běžných věcí apod. Služby jsou poskytovány všem osobám - bez věkového omezení. Spolek se snaží dělat osvětu. Ale i oni sami si zaslouží pomoc.

Pomozte jinak

Podpořit nás můžete i jiným způsobem. Podívejte se, čím nám uděláte největší radost.