Podpořte organizace
pomáhající dětem

Rozhodněte, kterým neziskovým organizacím 
zútulníme prostory nábytkem a doplňky IKEA

Jak to funguje?

Hlasujte pro neziskovku, kterou chcete podpořit.
Každý rok nám pomáháte vybrat organizaci, které zútulníme prostředí.
Vše o projektu
1. Nominace
Navrhněte organizace pomáhající dětem
2. Výběr
Každý obchodní dům IKEA vybere 5 finalistů
právě probíhá
3. Hlasování
Hlasujte pro organizace, které chcete podpořit
4. Výhra
Vítězné organizace vybavíme nábytkem a doplňky IKEA

Finálové projekty

Prohlédněte si neziskové organizace a vyberte, kterou chcete podpořit

Vyhledejte organizace
Dětský domov Staňkov, Mathauserova 117
Dětský domov Úsměv , Bukovanského 25
Dětský domov Dolní Čermná, čp. 74
Azylový dům pro matky s dětmi Otevřené srdce, Za papírnou 7
Úsměváčci, z.s., Višňová 878
Rozum a Cit, z.s., Česká 235
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy, Prokopova 207/25
Domov pro mne, z.s., Kounicova 42
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, p.o., Hladnovská 751/119
Dětský domov Země dětí a školní jídelna Česká Kamenice, p.o. , Komenského 491
Farní charita Milevsko, Hůrecká cesta 227
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, o.p.s., Hrbová 1561
Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice, Křovinovo náměstí 11/16
Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, Milíře 193
Unie Kompas, Pod Stráněmi 2505
Most k životu - azylový dům pro matky s dětmi, Šikmá 300
Dětský domov a Školní jídelna, Havířov - Podlesí, Čelakovského 1270/1
Nízkoprahové centrum pro děti a mládež VATA - Židlochovice, Komenského 38
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Střediska sociální prevence Olomouc, p.o., Na Vozovce 26
Azylový dům Kladno, o.p.s. , J. Hory 1971
IKEA Zličín
Dětský domov Staňkov
Jsme náhradní rodinou pro děti, které nemají to štěstí žít ve své biologické rodině. Pomozte nám zabezpečit jejich základní výchovu…
Chci vědět více
IKEA Ostrava
Dětský domov Úsměv
Pro děti v nepříznivé rodinné situaci se snažíme pobyt v dětském domově zkrátit na minimální dobu. Pomozte nám urychlit jejich…
Chci vědět více
IKEA Brno
Dětský domov Dolní Čermná
Poskytujeme komplexní péči dětem od 3 do 18 let. Snažíme se vychovat šťastné a sebevědomé lidi, kteří dokáží obstát v…
Chci vědět více
IKEA Černý Most
Azylový dům pro matky s dětmi Otevřené srdce
Jsme útočištěm pro matky nebo otce, kteří musely nevyhnutně opustit svůj domov a neměli kam jít. Pomozte nám připravit rodiče…
Chci vědět více
IKEA Brno
Úsměváčci, z.s.
Snažíme se o propojení světa postižených a zdravých lidí. Pořádáme kreativní dílny, společně zpíváme, bubnujeme a chodíme za zážitky do…
Chci vědět více
IKEA Černý Most
Rozum a Cit, z.s.
Pomáháme dětem vyrovnat se s následky bolestných citových zranění, které s sebou život mimo vlastní rodinu přináší. S námi pomůžete…
Chci vědět více
IKEA Zličín
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy
Nabízíme 13 druhů sociálních služeb pro děti, rodiny, osoby se zdravotním postižením a seniory. Pracujeme i s dětmi a mládeží…
Chci vědět více
IKEA Brno
Domov pro mne, z.s.
Od roku 2004 pomáháme lidem se zdravotním postižením žít aktivní a plnohodnotný život doma v rodinném prostředí. Pořádáme tábory a…
Chci vědět více
IKEA Ostrava
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením…
Věnujeme se péči o lidi s mentálním, tělesným i kombinovaným postižením. Posilujeme začleňování jak dětí, tak dospělých do běžného života.…
Chci vědět více
IKEA Černý Most
Dětský domov Země dětí a školní jídelna Česká Kamenice, p.o.
V našem zařízení pečujeme o děti, které ze závažných důvodů nemohou žít ve svých biologických rodinách. O čtyřicet dětí různého…
Chci vědět více
IKEA Zličín
Farní charita Milevsko
Děti, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, u nás najdou zázemí. Pomozte nám nadále pořádat prospěšné aktivity pro ohroženou…
Chci vědět více
IKEA Ostrava
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, o.p.s.
Poskytujeme poradenství, pomoc a podporu lidem v situacích, které nejsou schopni zvládnout vlastními silami. S vámi se nám bude pomáhat…
Chci vědět více
IKEA Černý Most
Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice
Pomáháme lidem pečujícím o dítě, kteří jsou ohroženi ztrátou bydlení. Děti doučujeme a rodičům se snažíme najít pracovní uplatnění. Pomozte…
Chci vědět více
IKEA Zličín
Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře
Snažíme se vytvářet podmínky ke spokojenému životu pro 63 osob s těžkým mentálním postižením s přidruženými vadami pohybového, sluchového či…
Chci vědět více
IKEA Brno
Unie Kompas
Pro hyperaktivní děti nabízíme alternativní možnosti trávení volného času. Jsme i přímo v terénu, kde se děti často pohybují bez…
Chci vědět více
IKEA Černý Most
Most k životu - azylový dům pro matky s dětmi
Poskytujeme bydlení pro matky s dětmi v obtížné situaci. Děti tak nemusejí vyrůstat v ústavním zařízení. Učíme maminky zvládat život.
Chci vědět více
IKEA Ostrava
Dětský domov a Školní jídelna, Havířov - Podlesí
Zajišťujeme péči dětem, které nemohou být vychovávány ve vlastní rodině. Veškerými činnostmi se snažíme realizovat rodinný život a poskytujeme dětem…
Chci vědět více
IKEA Brno
Nízkoprahové centrum pro děti a mládež VATA - Židlochovice
Pomáháme mladým lidem ve věku od 11 do 26 let, kteří jsou ohroženi problémy v rodině, ve škole nebo v…
Chci vědět více
IKEA Ostrava
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Střediska…
Tělesně či duševně týraným a zneužívaným dětem poskytujeme bezpečné, neutrální a klidné prostředí pro stabilizaci jejich psychického stavu. Pobyt dětí…
Chci vědět více
IKEA Zličín
Azylový dům Kladno, o.p.s.
Poskytujeme pomoc matkám, které spolu s dětmi utekly před domácím násilím. Pomozte nám zajistit v azylovém centru důstojné podmínky pro…
Chci vědět více

Jedna z organizací ve vašem okolí potřebuje

natřít plot pomoc s údržbou zahrady výpomoc s akcí pro děti pomoc s propagací nové webové stránky