Podpořte organizace
pomáhající dětem

Rozhodněte, kterým neziskovým organizacím 
zútulníme prostory nábytkem a doplňky IKEA

Jak to funguje?

Hlasujte pro neziskovku, kterou chcete podpořit.
Každý rok nám pomáháte vybrat organizaci, které zútulníme prostředí.
Vše o projektu
1. Nominace
Navrhněte organizace pomáhající dětem
2. Výběr
Každý obchodní dům IKEA vybere 5 finalistů
právě probíhá
3. Hlasování
Hlasujte pro organizace, které chcete podpořit
4. Výhra
Vítězné organizace vybavíme nábytkem a doplňky IKEA

Finálové projekty

Prohlédněte si neziskové organizace a vyberte, kterou chcete podpořit

Vyhledejte organizace
Ječmínek, o. p. s. - Domov pro matky (otce) s dětmi, Jiřího z Poděbrad 402/15
Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, Na Hrázi 2126
Salesiánské středisko mládeže České Budějovice, A. Barcala 40
METODĚJ - MEzi TOlika DĚtmi Jediný, Krameriova 491/13
Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy, Kouřimská 15
Dětský domov Kašperské Hory, Náměstí 146,
Dětský domov, Dubá - Deštná, Deštná 6
Dětský domov Nové Strašecí, Okružní 647
Farní charita Česká Lípa, Dubická 992
Strom života, Msgr. Šrámka 1186/16
JSME TADY, o.p.s., Sokolská 26
Remedia Plus, z.ú., U Nemocnice 1
Dětská odborná léčebna Ch. G. Masarykové Bukovany, 262 72 Bukovany - zámek č. 1
Drom, romské středisko, Hvězdová 906/9
Na počátku o.p.s., Soběšická 560/60
MIKASA z.s., Lumírova 523/28
Rodinné centrum Kroměříž, Kollárova 658/13
Salinger, z.s., Gočárova Třída 760
Dětský domov Nechanice. Spolek přátel dětí DD Nechanice, Nechanice, Hrádecká 267
Dětský domov a ŠJ, Melč, Melč 4
IKEA Brno
Ječmínek, o. p. s. - Domov pro matky (otce) s dětmi
Poskytujeme přechodné ubytování a pomoc těhotným ženám či rodičům s nezletilými dětmi, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Zajišťujeme…
Chci vědět více
IKEA Ostrava
Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek
Zabezpečujeme dětem náhradní výchovnou péči a dohlížíme na jejich zdravý vývoj. Zároveň poskytujeme zaopatření zletilým mladým lidem, kteří se připravují…
Chci vědět více
IKEA Zličín
Salesiánské středisko mládeže České Budějovice
Vychováváme a vzděláváme mladé lidi a připravujeme je na budoucnost. Obtížné situace řešíme přímo v rodinách, protože fungující rodina je…
Chci vědět více
IKEA Zličín
METODĚJ - MEzi TOlika DĚtmi Jediný
Pomáháme dětem se vzácnými metabolickými poruchami, které postihují méně než jednu osobu ze dvou tisíc. Sdružujeme jejich rodiny a zvyšujeme…
Chci vědět více
IKEA Černý Most
Diakonie ČCE - středisko Střední Čechy
Pomáháme matkám a rodinám v tísni, osobám s mentálním a kombinovaným postižením i lidem trpícím Alzheimerovou chorobou nebo jinou formou…
Chci vědět více
IKEA Zličín
Dětský domov Kašperské Hory
Vychováváme děti k zodpovědnému přístupu a dosahování svých životních cílů. Pro ty starší provozujeme dva cvičné byty a jeden startovací.
Chci vědět více
IKEA Černý Most
Dětský domov, Dubá - Deštná
Pečujeme o děti od 3 do 18 let, z nichž některé jsou lehce až středně těžce postižené. Žijí v maximálně…
Chci vědět více
IKEA Zličín
Dětský domov Nové Strašecí
Dětský domov Nové Strašecí má dlouholetou tradici. Žije zde menší počet dětí, a tak se jim vychovatelé a vychovatelky mohou…
Chci vědět více
IKEA Černý Most
Farní charita Česká Lípa
Zajišťujeme sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, nabízíme sociální ubytovnu, sociální automobil nebo charitní šatníky. Provozujeme nízkoprahový klub Koule…
Chci vědět více
IKEA Ostrava
Strom života
Snažíme se ulehčit pozůstalým dětem strádání po zesnulém rodiči, jsme jim útěchou i oporou. Zajišťujeme odborné poradenství a pomáháme jim…
Chci vědět více
IKEA Ostrava
JSME TADY, o.p.s.
Staráme se o mladé lidi s těžkým kombinovaným postižením se zvláštním zaměřením na nevidomé a slabozraké. Pomáháme s jejich výchovou,…
Chci vědět více
IKEA Brno
Remedia Plus, z.ú.
Pečujeme o děti a osoby s mentálním a kombinovaným postižením a děti s poruchou autistického spektra. Zajišťujeme pro ně rozvojové…
Chci vědět více
IKEA Zličín
Dětská odborná léčebna Ch. G. Masarykové Bukovany
Pečujeme o děti s onemocněním dýchacích cest, sníženou imunitou, poruchami výživy a obezitou, která je velkým problémem současnosti. Děti do…
Chci vědět více
IKEA Brno
Drom, romské středisko
Provozujeme nízkoprahový volnočasový klub pro děti ze sociálně vyloučených lokalit nebo děti v pěstounské péči. Kromě možnosti smysluplného trávení času…
Chci vědět více
IKEA Brno
Na počátku o.p.s.
Pomáháme těhotným ženám a maminkám s malými dětmi v nouzi. Provozujeme také poradnu pro ženy, které nečekaně otěhotněly a teď…
Chci vědět více
IKEA Ostrava
MIKASA z.s.
Zaměřujeme se na osoby se středně těžkým a těžkým mentálním postižením či autismem. Pomáháme také dětem s Aspergerovým syndromem s…
Chci vědět více
IKEA Brno
Rodinné centrum Kroměříž
Staráme se o děti v krizových situacích a nabízíme jim odborné poradenství a pomoc. Těm, které z různých důvodů nemohou…
Chci vědět více
IKEA Černý Most
Salinger, z.s.
Podporujeme děti a mladé lidi, kteří si v určité životní situaci nevědí rady a nemají se na koho obrátit. Snažíme…
Chci vědět více
IKEA Černý Most
Dětský domov Nechanice. Spolek přátel dětí DD Nechanice
Snažíme se o všestranný rozvoj dětí a jejich co nejlepší následné uplatnění v životě. Zajišťujeme jejich základní potřeby, ale staráme…
Chci vědět více
IKEA Ostrava
Dětský domov a ŠJ, Melč
Pečujeme o děti z nefunkčních rodin, zanedbané, týrané, děti s hendikepem, ADHD a poruchami chování. Pracujeme s nimi v komunitních…
Chci vědět více

Jedna z organizací ve vašem okolí potřebuje

natřít plot pomoc s údržbou zahrady výpomoc s akcí pro děti pomoc s propagací nové webové stránky