IKEA Zličín

Salesiánské středisko mládeže České Budějovice

Typ organizace
Bez typu
5.
místo

Vychováváme a vzděláváme mladé lidi a připravujeme je na budoucnost. Obtížné situace řešíme přímo v rodinách, protože fungující rodina je základním kamenem změny k lepšímu.

115 hlasů
15 000 Kč hodnota vybavení

Co děláme

Nabízíme volnočasové aktivity především dětem a mladým lidem. V duchu křesťanských hodnot je vychováváme, vzděláváme a pomáháme jim v obtížných životních situacích. Naším cílem je samostatný a spokojený člověk, připravený na budoucnost.

S čím potřebujeme pomoct

Vzhledem k podstatě naší činnosti máme celou řadu potřeb od drobností až po nábytek. Provozujeme tři základny v Českých Budějovicích a dvě táborové základny (obytné chalupy a stany s podsadou) Tampír a Ovčín.

Proč nás nominovali

Salesiánské středisko mládeže České Budějovice pomáhá tam, kde už často společnost zlomila nad výchovou a vzděláním hůl. Obtížné situace řeší přímo v rodinách, protože fungující rodinu vnímá jako základ změny k lepšímu a štědrost jako klíč ke štěstí.

Pomozte jinak

Podpořit nás můžete i jiným způsobem. Podívejte se, čím nám uděláte největší radost.