IKEA Brno

Nízkoprahové centrum pro děti a mládež VATA - Židlochovice

1.
místo

Pomáháme mladým lidem ve věku od 11 do 26 let, kteří jsou ohroženi problémy v rodině, ve škole nebo v partě. Stojíme při dětech při prosazování jejich práv a motivujeme je k plnění povinností.

402 hlasů
250 000 Kč hodnota vybavení

Co děláme

Naším posláním je pomáhat dětem a mladým lidem ve věku od 11 do 26 let, kteří řeší problémy v rodině, se školou nebo v partě a jsou různými způsoby ohroženi.

Jsme schopni jim pomoci realizovat se ve sých zájmech a nápadech, stojíme při nich v prosazování jejich práv a motivujeme je k plnění povinností.

S klienty mluvíme, radíme jim a vytváříme vhodný a pro děti zajímavý volnočasový program.

S čím potřebujeme pomoct

Prostory naší klubovny, kde s dětmi trávíme nejvíce času, jsou již velmi zastaralé. Nábytek na klubu není jednotný, jedná se převážně o vyřazené vybavení. Dětem nabízíme bezpečné prostředí, kde jim pomáháme se školními úkoly a jejich problémy. Je pro nás velice důležité, aby se zde děti a mládež cítily dobře, pohodlně a aby na ně naše prostory působily neformálně a vnímaly jej jako své útočiště.

Proč nás nominovali

Tato organizace se vytváří volnočasové aktivity pro děti, co mají problémy ve škole a s rodiči jsou osamocené anebo jsou ohroženy nějakou závislostí. Veškerá jejich činnost směřuje, aby se tyto děti zapojily do aktivního života. Zařízení jejich centra potřebuje obnovu.

Vašimi nákupy jste této organizaci přispěli 0 Děkujeme Z každého nákupu s kartou IKEA FAMILY v období 4.-31. března jste věnovali 3 Kč organizacím pomáhajícím dětem.