IKEA Brno

Nízkoprahové centrum pro děti a mládež VATA - Židlochovice

Typ organizace
Bez typu
1.
místo

Pomáháme mladým lidem ve věku od 11 do 26 let, kteří jsou ohroženi problémy v rodině, ve škole nebo v partě. Stojíme při dětech při prosazování jejich práv a motivujeme je k plnění povinností.

402 hlasů
250 000 Kč hodnota vybavení

Co děláme

Naším posláním je pomáhat dětem a mladým lidem ve věku od 11 do 26 let, kteří řeší problémy v rodině, se školou nebo v partě a jsou různými způsoby ohroženi.

Jsme schopni jim pomoci realizovat se ve sých zájmech a nápadech, stojíme při nich v prosazování jejich práv a motivujeme je k plnění povinností.

S klienty mluvíme, radíme jim a vytváříme vhodný a pro děti zajímavý volnočasový program.

S čím potřebujeme pomoct

Prostory naší klubovny, kde s dětmi trávíme nejvíce času, jsou již velmi zastaralé. Nábytek na klubu není jednotný, jedná se převážně o vyřazené vybavení. Dětem nabízíme bezpečné prostředí, kde jim pomáháme se školními úkoly a jejich problémy. Je pro nás velice důležité, aby se zde děti a mládež cítily dobře, pohodlně a aby na ně naše prostory působily neformálně a vnímaly jej jako své útočiště.

Proč nás nominovali

Tato organizace se vytváří volnočasové aktivity pro děti, co mají problémy ve škole a s rodiči jsou osamocené anebo jsou ohroženy nějakou závislostí. Veškerá jejich činnost směřuje, aby se tyto děti zapojily do aktivního života. Zařízení jejich centra potřebuje obnovu.