Výherci 2014

IKEA Černý Most
1.

Svět dětí v Krči, o.s.

nábytek a doplňky za 150 000 Kč 788 hlasů
2.

Mateřská škola speciální Štíbrova

15 000 Kč 709 hlasů
3.

Výchovný ústav Brandýs nad Orlicí

15 000 Kč 116 hlasů
4.

Dětský domov Frýdlant

15 000 Kč 72 hlasů
5.

Dětský domov Země dětí

15 000 Kč 57 hlasů
IKEA Zličín
1.

Doléčovací centrum pro matky s dětmi SANANIM

nábytek a doplňky za 150 000 Kč 245 hlasů
2.

MŠ pro děti se sluchovým postižením

15 000 Kč 166 hlasů
3.

Dětský domov, Staňkov

15 000 Kč 139 hlasů
4.

Dětský domov Tachov

15 000 Kč 94 hlasů
5.

Dětský domov a Školní jídelna, Solenice

15 000 Kč 65 hlasů
IKEA Brno
1.

Děti patří domů, o. s.

nábytek a doplňky za 150 000 Kč 595 hlasů
2.

PROAUT o.s. pro podporu osob s autismem

15 000 Kč 247 hlasů
3.

Ratolest Brno, občanské sdružení

15 000 Kč 241 hlasů
4.

Základní škola speciální, Blansko

15 000 Kč 224 hlasů
5.

Sdružení pěstounských rodin

15 000 Kč 130 hlasů
IKEA Ostrava
1.

Občanské sdružení ABC

nábytek a doplňky za 150 000 Kč 410 hlasů
2.

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené

15 000 Kč 234 hlasů
3.

Slezská diakonie, Poradna rané péče MATANA

15 000 Kč 89 hlasů
4.

Dětský klíč

15 000 Kč 82 hlasů
5.

Voltiž Duha, o.s.

15 000 Kč 58 hlasů