O projektu

Prostředí, ve kterém se denně pohybují děti, lidé se zdravotním postižením a senioři, má velký vliv na jejich duševní rovnováhu

Proto jsme se v IKEA rozhodli takovým lidem pomáhat. A to tím, co umíme nejlépe – znalostmi z oblasti interiérového designu, našimi výrobky a časem našich kolegů.

Od začátku projektu jsme pomohli více než 120 neziskovým organizacím.

A vy můžete pomáhat s námi!

1

1. Nominace

Navrhněte neziskové organizace

Členové IKEA Family nominují neziskové organizace, které může IKEA podpořit. My tyto organizace kontaktujeme, seznámíme je s projektem a požádáme je o oficiální přihlášení do soutěže.

2

2. Výběr

Každý obchodní dům IKEA vybere 5 finalistů

Všechny doručené přihlášky pečlivě prostudujeme, abychom se ujistili, že můžeme potřebám organizací vyhovět. Na základě těchto informací pak vybereme vždy 5 finalistů za jeden obchodní dům IKEA, celkem tedy 20 finalistů z celé České republiky.

3

3. Hlasování

Hlasujte pro organizace, které chcete podpořit

Členové IKEA Family pak hlasují pro organizaci, kterou chtějí podpořit. V daném regionu vždy vyhrává ta organizace, která získá největší počet hlasů. Ostatní finalisty také podpoříme.

4

4. Výhra

Neziskové organizace vybavíme nábytkem a doplňky IKEA

Společně s vítěznými neziskovými organizacemi vybereme to nejvhodnější vybavení jejich prostor v hodnotě jejich výhry. Organizacím s nejvyšším počtem hlasů naši interiéroví designéři navrhnou kompletní řešení prostoru tak, aby se v něm všichni cítili co nejlépe. Naši zaměstnanci jim poté přijedou nábytek smontovat a celkový vzhled místností doladí pomocí doplňků.

Kompletní pravidla

1. IKEA Česká republika, s.r.o. (dále jen Pořadatel), se sídlem Skandinávská 1, 155 00 Praha 5, IČO: 27081052, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 94828.

Akce platí v obchodních domech společnosti: Praha-Zličín, Praha-Černý Most, Ostrava, Brno

2. Účastníkem projektu je nezisková organizace, se sídlem v ČR, která v souladu s pravidly projektu „Spolu s vámi“ (dále jen pravidly) řádně zašle vyplněný online formulář.

Specifikace projektu „Spolu s vámi“: Členové IKEA FAMILY mohou nominovat neziskovou organizaci, která aktivně pracuje s těmito skupinami klientů:
- Děti a mladí dospělí
- Senioři
- Lidé se zdravotním postižením - fyzickým či mentálním
- Lidé v nouzi nebo složité životní situaci, např.: bez domova, po odvykací léčbě, po výkonu trestu

Pořadatel osloví nominované organizace se žádostí o vyplnění detailního formuláře. Poté zaměstnanci IKEA vyberou pět nejlepších projektů za každý obchodní dům, které budou umístěny na webových stránkách www.spolusvami.cz, kde členové IKEA FAMILY prostřednictvím hlasování zvolí nejlepší projekt za každý obchodní dům. Vybrané projekty (5) získají od Pořadatele podporu ve formě produktů.

Vybrané organizace budou odměněny výrobky IKEA dle počtu hlasů takto:

1. místo - výrobky IKEA v hodnotě 250 000 Kč v prodejních cenách IKEA Česká republika, s.r.o. včetně aktuální sazby DPH

2. místo - výrobky IKEA v hodnotě 125 000 Kč v prodejních cenách IKEA Česká republika, s.r.o. včetně aktuální sazby DPH

3. místo - výrobky IKEA v hodnotě 75 000 Kč v prodejních cenách IKEA Česká republika, s.r.o. včetně aktuální sazby DPH

4. místo - dárková karta IKEA v hodnotě 35 000 Kč

5. místo - dárková karta IKEA v hodnotě 15 000 Kč


3. Účastníci projektu budou nominováni členy IKEA FAMILY přes webové stránky www.spolusvami.cz

4. Projekt je čtyřkolový:

1. kolo proběhne v termínu od 1. října 2019 do 31. října 2019 a v jeho rámci mohou členové IKEA FAMILY (dále jen nominující) nominovat neziskové organizace pomáhající dětem. Jeden nominující může nominovat více neziskových organizací.

Ve 2. kole nominované neziskové organizace budou vyzvány Pořadatelem k akceptování nominace a předložení projektu prostřednictvím online formuláře nejpozději do 3. listopadu 2019 do 23:59.

3. kolo proběhne v  termínu od 4. listopadu do 30. listopadu 2019. V rámci tohoto kola vyberou zaměstnanci IKEA 5 projektů za každý obchodní dům dle níže uvedených kritérií.

4. kolo proběhne v termínu od 27. ledna 2020 do 20. února 2020 do 15:00 a vybrané projekty z třetího kola budou umístěny na webových stránkách www.spolusvami.cz, kde budou členové IKEA FAMILY hlasovat pro vybraný projekt. Za každý obchodní dům bude možné hlasovat pro pět (5) projektů. Hlasovat může každý platný člen IKEA FAMILY, který byl registrován v obchodním dome IKEA Česká republika, s.r.o. nejpozději do 30. listopadu 2019. Každý člen IKEA FAMILY může hlasovat pouze jednou.

5. Kritéria výběru:

a) Jedná se o projekt neziskové organizace

b) Nejedná se o níže uvedené aktivity:
– Firemní školení nebo postgraduální kurzy
– PR a marketingové kampaně
– Sponzorování uměleckých a zábavných akcí
– Sportovní akce

c) Organizace je v době nominace činná více než 1 rok

d) Každá organizace může přihlásit pouze jeden projekt

e) Projekt je zaměřený na pomoc skupinám uvedených v bodě 2.

f) Hodnota projektu nepřevýší částku 250.000 Kč včetně aktuální sazby DPH v prodejních cenách

g) Datum realizace projektu květen až červen 2020

h) V případě rovnosti více než pěti projektů za každý obchodní dům je rozhodující datum přijetí žádosti

6. Dvacet (20) vybraných projektů, pět (5) za každý obchodní dům, po ukončení hlasování na webových stránkách www.spolusvami.cz získá realizaci svého projektu do výše hodnoty dle umístění. Realizace projektu se nevyplácí v hotovosti. Projekt bude zabezpečen produkty ze sortimentu IKEA dostupnými v České republice. Pořadatel si vymezuje právo rozhodnout o tom, jaké produkty budou poskytnuty.

a) Vybrané organizace a jejich nominované projekty budou zveřejněny na webových stránkách www.spolusvami.cz

b) Hlasování na webových stránkách je pouze orientační. Výsledky budou vyhlášeny po ověření, zda hlasování proběhlo dle platných podmínek. Pořadatel si vymezuje právo stornovat hlasy z neplatných účtů IKEA FAMILY.

c) O konečné hodnotě produktů pro vybrané organizace rozhodne příslušný obchodní dům IKEA. Částka nesmí převýšit částku dle umístění včetně aktuální sazby DPH v prodejních cenách.

d) Vybraná organizace produkty využije na projekt popsaný v nominačním formuláři. Pokud Pořadatel zjistí, že výrobky nebyly vybrány v souladu s nominačním formulářem, vyhrazuje si Pořadatel právo účastníka projektu upozornit na nevhodný výběr výrobků a žádat nápravu, případně sám výrobky dle nominačního formuláře vybrat.

e) Vybrané organizace budou kontaktovány příslušným obchodním domem nejpozději do 22. února 2020.

f) Pořadatel si vyhrazuje právo spolupracovat na změnách (instalacích) vybraných výrobků v místě organizace tak, že do každé z organizací budou vysláni odborníci na interiérový design, kteří se budou podílet na celkovém řešení a úpravě bytových prostor.

g) Vybrané organizace si převezmou produkty v příslušném obchodním domě, pokud nebude dohodnuto jinak.

h) Vybraná organizace má nárok na jeden dobrovolnický den (8 pracovních hodin), kdy zaměstnanci IKEA přijedou do organizace pomoci instalovat a montovat vybrané výrobky a vykonat další práce dle dohody mezi Pořadatelem a vybranou organizací. Tyto dobrovolnické dny budou realizovány do 30. června 2020.

i) Pokud se prokáže, že účastníkem projektu se stala organizace, která nesplňuje stanovené podmínky účasti v projektu, nemá na realizaci projektu nárok. Pořadatel projektu si vyhrazuje právo vyloučit z akce účastníky, u kterých zjistí podvodné chování. Výsledky projektu jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání produktů soudní cestou je vyloučené.

j) Účastníci projektu nemají právní nárok na úhradu nákladů ze strany Pořadatele, které jim vzniknou v souvislosti s jejich účastí v projektu.

7. Výherní nezisková organizace v případě realizace projektu souhlasí s použitím svých fotografií v rámci PR aktivit a propagace firmy IKEA Česká republika, s.r.o. Dále pak souhlasí s dokumentací (fotografování a natáčení) prostor vybrané organizace, ve kterých budou produkty používány, při a po změně (instalaci). Konkrétní datum a hodinu si Pořadatel s vybranou organizací předem písemně domluví. Instalace a následná dokumentace (nafocení) musí proběhnout do 31. května 2019. V  případě, že nezisková organizace nebude schopna termín realizace a následného focení dodržet, Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pořadí neziskové organizace.

8. Člen IKEA FAMILY jako nominující je povinen vyplnit své kontaktní údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu a číslo IKEA FAMILY. Účastí v projektu poskytuje souhlas se zpracováním osobních údajů, a pokud bude vyzván, souhlas se zveřejněním osobní fotografie na stránkách www.spolusvami.cz

9. Pořadatel projektu si vyhrazuje právo vyloučit projekty, které by měly urážlivý, neetický nebo z jiných důvodů problematický charakter (porušení autorského práva nebo jiného práva či práv třetí osoby, vulgární nebo pornografické vyznění a podobně).

Další ustanovení:

Účastník vyplněním údajů v příslušném formuláři souhlasí s tím, aby společnost IKEA Česká republika, s.r.o., IČ: 27081052 zpracovávala jeho osobní údaje, které vyplnil v tomto formuláři, do doby vyhlášení výsledků projektu a započetí nového ročníku projektu. Souhlas lze kdykoliv odvolat, ale nebude tím dotčena zákonnost zpracování před jeho odvoláním.

Provoz webových stránek www.spolusvami.cz i databáze s osobními údaji z formuláře na těchto stránkách zajišťuje společnost TRIAD Advertising, s.r.o., Praha, Holečkova 799/99, 150 00, Česká republika, IČO: 24285358.

Do databáze s osobními údaji nahlíží organizace HESTIA - Centrum pro dobrovolnictví, z. ú., Na Poříčí 1041/12, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha, Česká republika., za účelem předvýběru kandidátů v prvním kole projektu.

Účastník má právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu či výmaz, na omezení jejich zpracování, na námitku proti jejich zpracování a na jejich přenositelnost. Dále právo podat stížnost na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo a kontakty na www.uoou.cz

Práva lze uplatnit písemně na adrese: IKEA Česká republika, s.r.o., k rukám Privacy officer, Skandinávská 15a, 155 00 Praha 5–Zličín a nebo e-mailem na adrese: privacy.officer@ikea.com.

Pořadatel zajistí řádné zdanění daru.

Vybraným organizacím bude Pořadatelem předána darovací smlouva.
Stáhnout v PDF

Podívejte se, jak jsme pomohli
v předchozích ročnících