IKEA Brno

Nový domov Otrokovice

Typ organizace
Lidé v nouzi nebo složité životní situaci
5.
místo

176 hlasů
15 000 Kč hodnota vybavení

Co děláme

Posláním Nového domova Otrokovice je poskytnout dočasné ubytování, zázemí a podporu ženám či rodičům s nezletilými nebo nezaopatřenými dětmi. Snahou služby je pomoci těmto osobám překlenout jejich nepříznivou životní situaci spojenou se ztrátou bydlení a podpořit je v soběstačnosti a aktivitě tak, aby dokázaly samy řešit své problémy a přiblížit se co nejvíce k běžnému životu.

S čím potřebujeme pomoct

Po dvacetiletém fungování našeho azylového domu nám vše postupně dosluhuje.

Proč nás nominovali

Azylový dům pro matky, rodiče a otce s dětmi se bude rozšiřovat a bude potřeba dovybavit bytové jednotky pro rodiče a jejich děti.

Pomozte jinak

Podpořit nás můžete i jiným způsobem. Podívejte se, čím nám uděláte největší radost.