IKEA Zličín

Kaňka o.p.s.

Typ organizace
Zdravotně či mentálně postižení
3.
místo

164 hlasů
75 000 Kč hodnota vybavení

Co děláme

Už 18 let pomáháme rodinám dětí s postižením na Táborsku zajistit pod jednou střechou pro děti s fyzickým, mentálním i kombinovaným vzděláváním komplexní péči. Poskytujeme předškolní i školní vzdělávání dětí s postižením, s tím související sociální službu osobní asistence, dále služby raná péče a denní stacionáře. Vším prolíná našich 7 terapeutických programů a je doplněno o integrované kroužky.

S čím potřebujeme pomoct

Cvičný kuchyňský kout do našeho denního stacionáře bychom rádi získali už několik let... Soběstačnost v denních aktivitách zahrnuje činnosti, které zdraví lidé běžně zvládají a provádí, nepřemýšlí nad nimi. S dětmi s postižením ale naši ergoterapeuti a asistenti denně nacvičují jednoduché kuchyňské úkony, což je jedna z věcí, které jejich rodinám do budoucna nesmírně ulehčí každodenní péči. Díky!

Proč nás nominovali

Centrum Kaňka se nachází v mém rodném městě. Stará se o výchovu a vzdělání postižených dětí předškolního a školního věku a poskytuje sociální služby pro mládež a dospělé osoby s postiženým.