IKEA Ostrava

MIKASA z.s.

Typ organizace
Bez typu
3.
místo

Zaměřujeme se na osoby se středně těžkým a těžkým mentálním postižením či autismem. Pomáháme také dětem s Aspergerovým syndromem s nácviky sociálních dovedností.

147 hlasů
75 000 Kč hodnota vybavení

Co děláme

Zaměřujeme se na osoby se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, více vadami, na osoby s poruchou autistického spektra (PAS) a poruchami chování. Provozujeme dvě sociální služby, MIKASA denní stacionář a Sociální rehabilitaci MIKASA. Realizujeme také projekty zaměřené na podporu osob s Aspergerovým syndromem a na průvodcovství rodin dětí s PAS.

S čím potřebujeme pomoct

Cílem je vybavit prostředí terapeutického centra, které se chystáme otevřít v roce 2019. Jde o prostor pro setkávání, terapie a diagnostiku dětí, dospívajících a dospělých s autismem a jinými psychickými potížemi. Je tu také prostor pro setkávání a podporu pečujících. Potřebovali bychom zařízení těchto prostor: koberce, stoly, židle, pohovky, hračky, skříňky, kuchyňku a vybavení do ní.

Proč nás nominovali

MIKASA z.s. je neziskovou organizací, která pomáhá ojedinělým způsobem dětem a mladým lidem s těžkým postižením, autismem a jako jediná na Ostravsku i s problémovým chováním. Kromě toho pomáhá dětem s Aspergerovým syndromem od 7 let do dospělosti s nácviky sociálních dovedností.