IKEA Ostrava

Dětský domov a ŠJ, Melč

Typ organizace
Bez typu
4.
místo

Pečujeme o děti z nefunkčních rodin, zanedbané, týrané, děti s hendikepem, ADHD a poruchami chování. Pracujeme s nimi v komunitních kruzích a snažíme se je všestranně rozvíjet prostřednictvím různých seminářů a vzdělávacích akcí.

96 hlasů
35 000 Kč hodnota vybavení

Co děláme

Jsme zařízením rodinného typu, ve kterém se nachází děti z nefunkčních rodin, zanedbané, týrané, děti s hendikepem, ADHD a poruchami chování. Nyní pečujeme o děti ve věku 2–26 let. Zletilí klienti mezi 18 a 26 lety věku pobývají v domově na dobrovolné bázi – studují a připravují se na samostatný život.

S čím potřebujeme pomoct

Chtěli bychom vybavit společenskou místnost (halu) 60 novými židlemi. Židle se na komunitní sezení sestavují do kruhu, dále v této místnosti probíhají společná setkání dětí a klientů (promítání filmů, prezentace, semináře, vzdělávací akce pro děti apod.). Dále bychom potřebovali nové knihovničky pro uložení dětských knih ve čtenářském koutku s posezením.

Proč nás nominovali

Tento DD dlouhodobě zajišťuje kvalitní péči o děti, dbá na zlepšování podmínek k jejich všestrannému rozvoji a přípravě na osamostatnění se, zaměstnanci se na svou práci zodpovědně připravují a zdokonalují dalším vzděláváním se.

Pomozte jinak

Podpořit nás můžete i jiným způsobem. Podívejte se, čím nám uděláte největší radost.